Om oss

Vi är en kvinnlig show- och barbershopkör som idag består av ca 40 sångerskor med härlig utstrålning, värme och energi! Utöver våra röster i fyra stämmor använder vi koreografi och dans i våra framföranden, allt för att skapa en större upplevelse för våra åhörare.

Vår breda repertoar omfattar nutida populärmusik, soul, rock, barbershop och förstås vårsånger, julsånger och annan mer traditionell musik. Körledare och dirigent är Veronica Johansson.


Om barbershop

Barbershop har fått sitt namn genom att sångstilen först uppstod i rakstugorna (barber shops) i USA under slutet av 1800-talet. Män i salongerna fördrev tiden genom att sjunga den tidens populära sånger i improviserade stämmor. Musikstilen utvecklades så småningom till det vi kallar barbershop.

Idag finns det strikta regler för hur ett barbershoparrangemang skall utformas och man väljer vissa ackord som framkallar övertoner. Barbershop sjungs a cappella (utan musikinstrument) i kvartett eller kör. De fyra stämmorna är (uppifrån och ner) tenor, lead, bariton och bas. Barbershop sjungs i såväl manliga som kvinnliga körer och kvartetter runt om i världen, men man blandar inte kvinnliga och manliga röster eftersom de har så skilda tonomfång.

Sångformen skiljer sig från annan kör- och kvartettsång genom att melodistämman inte ligger överst i ackordet utan i leadstämman i mitten. Kring den slingrar sig barytonstämman, ömsom över och ömsom under melodin. Längst ner ligger basstämman, som bildar den mörka och fylliga grunden för de övriga stämmorna. På toppen glimrar tenorstämman mjukt och lätt som en förstärkning av de övertoner som kan bildas om alla stämmorna sjunger rent, exakt samtidigt och med likaljudande vokaler. Ljudet uppfattas då som mycket fylligt och homogent. Väl sjungen barbershop framkallar alltså övertoner som hörs trots att ingen sjunger dem!